O nás

Poskytujeme veškeré úkony spojené s léčbou obezity prostřednictvím dietního stravovacího režimu. Analýzu stávajících stravovacích zvyklostí klienta, úvod do zdravé výživy, měření klientů přístrojem Bodystat, vážení klientů, tvorba individuálního redukčního plán...

Bc. Adéla Francírková, Dis.

Nutriční terapeut  Jsem nutriční terapeutka spolupracující s MUDr.Kateřinou Himmelovou a Mudr.Šárkou Malou. V oboru mám již 10 letou praxi. Věnuji se nejen přímému poradenství, ale také lektorování v kurzech a seminářích pro širokou i odbornou veřejnost. Poskytuji vešker...

MUDr. Kateřina Himmelová

Lékařka Jsem posilou lékařského týmu, úzce spolupracuji s lékařkou MUDr. Šárkou Malou a nutriční terapeutkou Adélou Francírkovou. Společnými silami se snažíme o to, aby naše péče o klienty byla co nejvíce komplexní. V průběhu své dlouholeté praxe jsem zjistila, že pac...

MUDr. Šárka Malá

Lékařka Obezita a nadváha jsou témata, která plní stránky renomovaných časopisů, denního tisku, internetových serverů a koneckonců jsou tématem i společenských setkání a přátelských posezení. Obezita bývá nazývána epidemií 3. tisíciletí. Říká se, že přejídání...