O nás

Poskytujeme veškeré úkony spojené s léčbou obezity prostřednictvím dietního stravovacího režimu. Analýzu stávajících stravovacích zvyklostí klienta, úvod do zdravé výživy, měření klientů přístrojem Bodystat, vážení klientů, tvorba individuálního redukčního plán...