Měření přístrojem Bodystat s následným doporučením

Měření je určeno pro klienty, kteří mají zájem o pouhé změření Bodystatem bez konzultace s nutričním terapeutem. Lze jej provádět i u dospívajících. Klient obdrží zprávu o výsledcích naměřených hodnot.

Bodystat měří následující:

  • Procento tělesného tuku a hmotnost tuku
  • Procento aktivní tělesné hmoty a hmotnost aktivní tělesné hmoty
  • Procento celkové vody v těle a hmotnost celkové tělesné vody
  • Rozsahy normohodnot pro každou z výše uvedených kategorií, včetně ideální tělesné hmotnosti na základě skutečné analýzy složení těla
  • Hodnota bazálního metabolismu (BMR)
  • Body Mass Index, plus normální rozsah

Kontrolní vyšetření přístrojem Bodystat s následným doporučením

Lze použít při každé klientově kontrole doporučené 1x měsíčně. Součástí je vydání trendové zprávy v tištěné podobě a následná doporučení ve věci stravovacího režimu.