Bc. Adéla Francírková, Dis.

Jsem nutriční terapeutka s desetiletou praxí a spolupracuji s MUDr. Kateřinou Himmelovou a MUDr. Šárkou Malou. Věnuji se nejen přímému poradenství, ale rovněž lektorování v kurzech a seminářích pro širokou i odbornou veřejnost. Poskytuji veškeré úkony spojené s léčbou obezity prostřednictvím dietního stravovacího režimu, také individuální kurzy pro redukci hmotnosti, včetně dětí a mladistvých. Dále nabízím kompletní terapeutickou péči o pacienty s Diabetem I. a II. typu, léčbu gestačního diabetu. Mezi službami je Vám k dispozici edukace všech diet dle zdravotního omezení klienta (dieta šetřící, nízkocholesterolová, intolerance lepku, laktózy, dieta při osteoporóze a osteomalacii).

MUDr. Kateřina Himmelová

Jsem posilou lékařského týmu, úzce spolupracuji s lékařkou MUDr. Šárkou Malou a nutriční terapeutkou Bc. Adélou Francírkovou. Společnými silami se snažíme o to, aby naše péče o klienty byla co nejvíce komplexní. V průběhu své dlouholeté praxe jsem zjistila, že pacienty mnohdy netrápí jen obezita či nadváha, zdravotní problémy mají mezi sebou širší souvislosti. V rámci své praxe se specializuji nejen na poradenskou činnost v rámci léčby metabolických a endokrinologických poruch, ale také se věnuji péči o pacienty v osteologické poradně. Vždyť náš funkční skelet je nám oporou pro celý život . Mnohdy jim dopřejeme péči pouze v případě nepříznivých výsledků vyšetření (např. denzitometrie). Všemu lze předejít nebo částečně pomoci správným stravováním. Nabízíme tedy nejen komplexní redukční režimy, ale i speciální jídelníčky při poruchách kostního metabolismu a edukace všech diet. V rámci svého profesního života se také intenzivně věnuji léčbě diabetu, ve spolupráci s nutriční terapeutkou nabízíme poradenství v rámci specializovaných jídelních plánů pro diabetiky, edukace výměnných jednotek apod. Zabýváme se také individuálními kurzy pro redukci hmotnosti.

MUDr. Šárka Malá

Obezita a nadváha jsou témata, která plní stránky renomovaných časopisů, denního tisku, internetových serverů a koneckonců jsou tématem i společenských setkání a přátelských posezení. Obezita bývá nazývána epidemií 3. tisíciletí. Říká se, že přejídání už zabilo víc lidí než všechny války dohromady.
To, co bylo dříve výsadou a obrázkem „dobrého bydla“, je v současné době „strašákem“ společenského uplatnění a zdravotním handicapem. Díky medicínské osvětě víme, že s obezitou a nadváhou jsou spojeny další zdravotní komplikace (cukrovka, onemocnění kardiovaskulárního aparátu, onemocnění pohybového aparátu, rakovina…).
Věnuji se terapii obezity a metabolických onemocnění prakticky celý profesní život. Ve své praxi internisty – obezitologa, diabetologa potkávám tyto pacienty denně. Znám jejich problémy, osudy.
Rozhodla jsem se proto spolu se svými spolupracovníky nabídnout Vám své zkušenosti a znalosti. Nenabízíme jednoduchá řešení, nenabízíme zaručené čaje, koktejly, náplasti. Nenabízíme ani zaručené diety. Nabízíme profesní přístup, individuální programy pro každého, nabízíme spolupráci. Léčba obezity znamená změnu životního stylu a priorit.
Naše představa je komplexní. Nejen že budeme řešit obezitu, upravovat jídelníček, pohybovou aktivitu, ale pomůžeme Vám s léčbou i dalších s obezitou spojených onemocnění jako je vysoká hladina cholesterolu a tuků, hypertenze, cukrovka.