Poskytujeme veškeré úkony spojené s léčbou obezity prostřednictvím dietního stravovacího režimu. Analýzu stávajících stravovacích zvyklostí klienta, úvod do zdravé výživy, měření klientů přístrojem Bodystat, vážení klientů, tvorba individuálního redukčního plánu se vzorovým jídelníčkem až na dobu 14 dnů.

Dále poskytujeme edukační činnost v oblasti diet indikovaných lékařem, vedeme individuální kurzy redukce hmotnosti. V některých případech probíhá redukce hmotnosti pod lékařským dohledem MUDr. Šárky Malé nebo MUDr. Himmelové a terapeutickým dohledem Adély Francírkové – tzv. komplexní léčba.